Brzeszcze. „Bezpieczne Ferie 2019”. Dzielnicowi rozmawiali o bezpieczeństwie z uczestnikami półkolonii w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

Brzeszcze. „Bezpieczne Ferie 2019”. Dzielnicowi rozmawiali o bezpieczeństwie z uczestnikami półkolonii w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

W dniu 18 stycznia br. dzielnicowi z Komisariatu Policji w Brzeszczach przeprowadzili prelekcję dla uczestników zajęć zorganizowanych podczas ferii przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Głównym tematem spotkania, było bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów zimowych oraz zabaw na świeżym powietrzu. Policjanci w ramach kampanii „Bezpieczna woda” przestrzegali dzieci przed ślizganiem się na skutych lodem zbiornikach wodnych czy rzekach, czy też przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic czy innych niebezpiecznych miejsc. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” omówili zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na nartach, a także zaprosili również dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pod tytułem „Stok nie jest dla bałwanów” organizowanego przez Policję, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundację PZU. Ważnym elementem spotkania było także przypomnienie zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe noszone przez dzieci na wierzchnich ubraniach. Ponadto policjanci poruszyli zagadnienia związane z cyberzagrożeniami, podając zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, który dla młodych internautów stał się „wirtualnym placem zabaw”. Policjanci przypomnieli również, że podczas korzystania z różnego rodzaju portali społecznościowych należy przestrzegać określonych zasad, tak aby samemu nie stać sprawcą cyberprzemocy wobec innej osoby, która może przybrać formę nękania, straszenia, szantażowania, publikowania lub rozsyłania ośmieszających, kompromitujących informacji czy zdjęć, oraz podszywanie się w sieci pod kogoś innego, co stanowi przestępstwo. Dzieci od policjantów uzyskały także wskazówki, gdzie szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą tego rodzaju przestępczości. Na zakończenie spotkania policjanci opowiedzieli uczestnikom półkolonii o roli Policji i jej zadaniach, przypomnieli o historii polskiej Policji, która w tym roku obchodzi 100. Rocznicę powstania. Omówili wyposażenie służbowe policjanta, a także przedstawili wyjątkowy charakter służby dzielnicowego, który będąc policjantem pierwszego kontaktu najczęściej spotyka się z mieszkańcami swojej dzielnicy.