Powiat oświęcimski. Zgłoszenia mieszkańców są obsługiwane

Powiat oświęcimski.  Interwencje mieszkańców są obsługiwane.

Informujemy, że  pomimo zwiększonej liczby policjantów na zwolnieniach lekarskich, interwencje na zgłoszenia mieszkańców są realizowane.  

Aby zapewnić odpowiednią obsługę zdarzeń dokonano odpowiednich zmian organizacyjnych, związanych m. in. z przesunięciami funkcjonariuszy pomiędzy komórkami, zespołami i wydziałami.

Oczywiście w pierwszej kolejności obsługiwane są zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia.

W przypadku braku  zagrożenia dla życia lub zdrowia np. przy kolizji drogowej czy parkowaniu na zakazie,  itp. zgłaszający mogą nieco dłużej poczekać na przyjazd patrolu.

W każdym przypadku,  gdy tylko sytuacja tego wymaga, funkcjonariusze podejmują zadania związane z zapewnieniem ładu i porządku na terenie powiatu oświęcimskiego.